Aktualne promocje:

Krata pomostowa Wema 600x1000

Krata pomostowa Wema 600x1000
Cena brutto:144.00zł
Promocja: 149.00zł


Stopień  standard 1000 x 270

Stopień standard 1000 x 270
Cena brutto:94.00zł
Promocja: 99.00zł


Krata pomostowa wema-1500x1000 x30

Krata pomostowa wema-1500x1000 x30
Cena brutto:320.00zł
Promocja: 359.00zł


Zobacz wszystkie promocje

Formularz kontaktowy:

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Masz problem z dokonaniem zakupu? Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Dostawa:


1. Faktura VAT jest wysyłana wraz z paczką. Dokument znajduje się wewnątrz paczki bądź jest w foliowej kopercie przyklejonej do opakowania.

2. Kurierzy nie maja obowiązku wnosić przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg.
Pomoc w rozładunku paczki pozostaje w kwestii uzgodnienia między Państwem i kurierem.

3. Kurier po dostarczeniu przesyłki do Państwa jest obowiązany do odczekania, by można było sprawdzić stan ogólny zamówionych przedmiotów.
Sprawdzić zawartość paczki mogą Państwo jedynie po potwierdzeniu odbioru paczki kurierowi i ewentualnej wpłacie pieniędzy za paczkę jeśli jest ona wymagana.

4. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia (połamania, pęknięcia lub obicia) kurier zobowiązany jest to spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu kopii tego dokumentu.

Kurier powinien udostępnić druk do wypełnienia w przypadku jego braku należy napisać pisemne oświadczenie. Oświadczenie musi zawierać datę oraz podpisy Kupującego i kuriera. Kurier powinien dostarczyć oryginalny druk oraz ponownie spisać protokół.

Reklamacje odnośnie uszkodzeń mechanicznych, braków w przesyłce są rozpatrywane
tylko w przypadku spisania w obecności kuriera protokołu szkodowego.
Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z NAMI , w czasie nie dłuższym jednak niż ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przesyłki.

UWAGA! Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń w czasie określonym powyżej
spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia mechanicznego lub ubytku.
Jeżeli w momencie odbioru wysyłki nie zostanie spisany protokół szkodowy droga reklamacji zostanie zamknięta.

Protokół musi być spisany zaraz po otrzymaniu przesyłki. Kopia protokołu musi być dostarczona do NAS w ciągu 7 dni roboczych od spisania tego dokumentu. Brak dokumentu jest równoznaczny z zamknięciem sprawy reklamacyjnej.